Naše společnost

shutterstock 46799410-2-2-largeNaše společnost je provozovatelem malých distribučních sítí, jejichž výstavbu si sama zajišťuje. Po dokončení výstavby v těchto sítích nabízíme, jak distribuci, tak prodej elektrické energie. Zde neustále vyhledáváme investory, kteří budují nové lokality s větším příkonem a my investujeme zasíťování.

Při výstavbě nových lokalit využíme maximálně všech nových technologií, čímž dosahujeme výborné kvality dodávky. Zároveň jsme pružnou firmou schopnou reagovat rychle na potřeby investorů, ale i našich zákazníků.

V současné době provozujeme sítě na území Prahy 4, 8 a 9. Připravujeme i další lokality např. na území Prahy a Středočeského kraje. Jsme oprávněnou firmou vlastnící licenci na oblast prodeje elektrické energie a distribuce.