Co je LDS, pravidla pro provoz, rozvoj sítě

LDS je zkratka pro lokální distribuční soustavu. Jedná se o malou distribuční síť, která vzniká
na základě majetku uložených kabelů v zemi provozovatelem této sítě, který má příslušnou licenci od
Energetického regulačního úřadu (ERU). Tato síť je provozována se stejnými pravidly jako sítě velkých
distributorů.

 

Pravidla pro provozování LDS včetně havarijního plánu a dokument týkající se rozvoje distribuční sítě naleznete zde:

 

Seznam příloh:
SouboryPopis příloh
Download this file (pravidla plds obecna.pdf)Pravidla provozování LDSPravidla provozování lokální distribuční soustavy a havarijní plán
Download this file (Rozvoj distribuční sítě.pdf)Rozvoj distribuční sítěRozvoj distribuční sítě