Legislativa

Základním zákonem je Energetický zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění, kterým se řídí všichni distributoři. To znamená, že není třeba mít obavy z nekvalitních dodávek elektrické energie, problémy s výpadky, to vše je řešeno v tomto zákoně a jeho prováděcích vyhláškách vydávaných Energetickým regulačním úřadem (ERÚMinisterstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO).

 

Přehled vyhlášek upřesňujících provádění některých ustanovení energetického zákona v elektroenergetice:

  • Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
  • Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
  • Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a obsahových náležitostech havarijního plánu
  • Vyhláška č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
  • Vyhláška 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb
  • Vyhláška 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška)
  • Vyhláška 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
  • Vyhláška č. 540/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
  • Vyhláška č. 408/2015 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou

 

 

Seznam příloh:
SouboryPopis příloh
Download this file (Energetický zákon.pdf)Zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon
Download this file (16_2016_Sb.pdf)Vyhláška č. 16/2016 Sb.o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
Download this file (79_2010_Sb.pdf)Vyhláška č. 79/2010 Sb.o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
Download this file (80_2010_Sb.pdf)Vyhláška č. 80/2010 Sb.o stavu nouze v elektroenergetice a obsahových náležitostech havarijního plánu
Download this file (82_2011_Sb.pdf)Vyhláška č. 82/2011 Sb.o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
Download this file (210-2011.pdf)Vyhláška 210/2011 Sb.o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb
Download this file (346-2012.pdf)Vyhláška 346/2012 Sb.o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška)
Download this file (426-2005.pdf)Vyhláška 426/2005 Sb.o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Download this file (540_2005_Sb.pdf)Vyhláška č. 540/2005 Sb.o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
Download this file (408_2015_Sb.pdf)Vyhláška č. 408/2015 Sb.o pravidlech trhu s elektřinou